open-torus-pak-tray-illustration microwave-label-icon pinch-fork-label-icon cross delete angle-right angle-left chevron-down chevron-left chevron-right linkedin play envelop mobile facebook instagram phone twitter user calendar spoon-knife heart star-empty book open-book printer pencil minus plus loop cog price-tag search paperplane bin file-text statistics sales-report folder-open users group enlarge

SIMPLY DIFFERENT FOODSERVICE

Vi har föresatt oss att vara en mer ansvarstagande måltidsservice och strävar mot att ingen mat ska behöva gå till spillo. Vi investerar delar av vår vinst i CSR-programmet ”A Meal for a Meal” (en måltid för en måltid).

Vi minskar inte bara driftskostnader utan även investeringsbehoven. Detta genom att minska antalet driftsrelaterade utmaningar, framför allt när det gäller kompetensförsörjningen, och utgå från våra innovativa patenterade förpacknings- och leveranssystem.

Vår stora, centrala måltidsdatabas består av kvalitetssäkrade och näringsanpassade måltider från noggrant utvalda samarbetspartners. Detta, tillsammans med alternativa driftsmetoder, möjliggör flexibilitet och konsekvens som överträffar de flesta kunders behov och önskemål. 

Läs mer om BonCulina HÄR.