open-torus-pak-tray-illustration microwave-label-icon pinch-fork-label-icon cross delete angle-right angle-left chevron-down chevron-left chevron-right linkedin play envelop mobile facebook instagram phone twitter user calendar spoon-knife heart star-empty book open-book printer pencil minus plus loop cog price-tag search paperplane bin file-text statistics sales-report folder-open users group enlarge

Du kan bli medlem genom att bara lämna lite grundläggande information och sedan kommer vi att kontakta dig så att du kan ansluta dig till vårt matnätverk. Vårt matnätverk består av:

  • Matproducenter
  • Företagskunder som sjukhus, vårdhem och matsalar
  • Distributionsnav som tar emot och levererar måltidsbeställningar
  • Konsumenter som köper våra färdiga måltider
  • Restaurangfranchisetagare

Om du tillhör någon av ovanstående kategorier, vill vi gärna höra av dig.