open-torus-pak-tray-illustration microwave-label-icon pinch-fork-label-icon cross delete angle-right angle-left chevron-down chevron-left chevron-right linkedin play envelop mobile facebook instagram phone twitter user calendar spoon-knife heart star-empty book open-book printer pencil minus plus loop cog price-tag search paperplane bin file-text statistics sales-report folder-open users group enlarge
Skrolla Ned

Måltidstjänst utan krångel

Vi erbjuder plug n play-lösningar för att komplettera existerande måltidstjänstverksamheter och vår Smart catering-modell för ett helt utlagt kontrakt.

Att tillhandahålla prisvärda måltider

Öka din flexibilitet genom att göra dina menyer mer omväxlande för att tillgodose särskilda behov och hälsosammare krav.

Med en nollvision för matavfall

Denna vision speglar sig i verkliga kostnadsbesparingar för våra kunder.

Kapar dina kostnader radikalt

Reducerar dina uppstartskostnader med 90 % och dina driftskostnader med 35 % då ingen matlagning behövs på plats.

Bekämpar global svält

Romy Foods är en katalysator för att eliminera hunger och tillhandahålla viktig föda till människor.