open-torus-pak-tray-illustration microwave-label-icon pinch-fork-label-icon cross delete angle-right angle-left chevron-down chevron-left chevron-right linkedin play envelop mobile facebook instagram phone twitter user calendar spoon-knife heart star-empty book open-book printer pencil minus plus loop cog price-tag search paperplane bin file-text statistics sales-report folder-open users group enlarge

De Romy Foods Website is beschikbaar voor alle gebruikers en bereikbaar onder de volgende algemene voorwaarden. Wanneer u deze website bezoekt en gebruikt, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze algemene voorwaarden. Daarnaast bepaalt ons privacybeleid de relatie met alle gebruikers ten opzichte van de Website.

Romy Foods Corporation Limited is een vennootschap in Malta met al geregistreerde kantoor 185E, Old Bakery Street, Valletta, VLT1455, Malta met registratienummer C 63159 hierna vermeld als 'het Bedrijf'. Romy Foods Corporation Limited is verantwoordelijk voor deze website en de daarin opgenomen informatie. 

Beperkingen op het gebruik in verband met intellectuele eigendomsrechten

De elementen van deze website zoals afbeeldingen, illustraties, foto's, logo's, handelsmerken, teksten, audio en video zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Ook het ontwerp van de website, visuele interface en alle softwareapplicaties, onderliggende broncode en elk ander materiaal, waaronder maar niet beperkt tot het ontwerp, lay-out en weergave van zulk Materiaal, beschikbaar op deze website vallen onder auteursrecht van dit bedrijf of de verstrekkers van inhoud en technologie. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel onderdeel van deze website mag elektronisch of anders gekopieerd worden, behalve tijdens het reguliere gebruik van de website via het internet en voor het efficiënte gebruik van de diensten ingesloten op de website. Enige wijziging, distributie of vermenigvuldiging van enig onderdeel van deze website op elke andere website of elders is uitdrukkelijk verboden.

Alle product handelsmerken, logo's en merknamen gebruikt op deze websites zijn handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars. Het is uitdrukkelijk verboden om van deze rechten gebruik te maken. Enig gebruik geldt als een schending van de rechten van de houder waarvoor het Bedrijf geen enkele aansprakelijkheid zal hebben.

Het is verboden om deze website te bezoeken op een geautomatiseerde manier, dat wil zeggen door gebruik van 'crawlers' of 'autobots' met het doel om systematisch informatie te verzamelen of om enige inhoud van de website te koppelen aan een andere website. 

Geen hyperlinks mogen ingesteld worden waardoor een internetgebruiker deze website bekijkt in het frame van een andere website.

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites of partners van het 'Bedrijf'. Andere algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op deze hyperlinks zoals aangegeven op de betreffende websites. 

Informatie verstrekt aan ons

Enige inzendingen of informatie die u verstuurt aan deze website zal geen materiaal bevatten wat aanstootgevend, pornografisch, lasterlijk, blasfemisch, onwettig of waarschijnlijk inbreuk maakt op enige toepasselijke wetgeving. 

Onacceptabel Gebruik

Deze website mag niet gebruikt worden op een manier die internetgebruikers bezwaart, een negatieve invloed heeft op informatie die de website bevat of anderszins het normaal functioneren van deze website en/of de software die de applicaties verstuurt hindert. 

Wijzigingen aan deze voorwaarden

Het Bedrijf behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Elke nieuwe versie van deze algemene voorwaarden zal gelden voor enig later gebruik van deze website nadat de herziene versie wordt gepubliceerd.