open-torus-pak-tray-illustration microwave-label-icon pinch-fork-label-icon cross delete angle-right angle-left chevron-down chevron-left chevron-right linkedin play envelop mobile facebook instagram phone twitter user calendar spoon-knife heart star-empty book open-book printer pencil minus plus loop cog price-tag search paperplane bin file-text statistics sales-report folder-open users group enlarge

Dit privacybeleid bevat informatie over het gebruik van de persoonlijke informatie die gebruikers mogelijk verstrekken aan deze website. Het Bedrijf is verplicht om uw privacy te beschermen en handelt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing in Malta. Het Bedrijf gebruikt de informatie verzameld van gebruikers om een efficiënte en gepersonaliseerde dienst te verlenen. Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk gebruikt en alleen voor doeleindes en voordelen van uw relatie met het Bedrijf. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw schriftelijke toestemming.

Cookies

De Romy Foods website maakt gebruikt van cookies om het aantal unieke bezoeken aan onze website te analyseren en om ons in staat te stellen om de functionaliteit en de informatie weergeven op de website te verbeteren. Wij behouden het recht om analytische hulpmiddelen van derden te gebruiken voor dit doeleinde. Bij het bezoek en gebruik van onze websites en enige ingesloten applicaties, geeft u ons toestemming om cookies voor deze doeleinden te gebruiken.

Beveiliging

Wij zijn toegewijd aan het verzekeren dat uw gegevens veilig bewaard worden. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen hebben wij geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die wij online verzamelen te beveiligen.