open-torus-pak-tray-illustration microwave-label-icon pinch-fork-label-icon cross delete angle-right angle-left chevron-down chevron-left chevron-right linkedin play envelop mobile facebook instagram phone twitter user calendar spoon-knife heart star-empty book open-book printer pencil minus plus loop cog price-tag search paperplane bin file-text statistics sales-report folder-open users group enlarge

SIMPLY DIFFERENT FOODSERVICE

Vi er dedikert til å være en mer ansvarlig matservicetilbyder og etterstreber å oppfylle vår visjon om null matsløsing, og investere en del av profitten i ‘Et måltid for et måltid’ CSR-programmet.

Ved å redusere antall driftfaktorer, spesielt arbeidskraft og basere løsninger på en innovativ, patentert pakke – og leveringssystem, så kan vi redusere både driftskostnader og kapitalbehov. Vi etterstreber å være en annerledes løsning i matservicen ved å tilby kostnadseffektive og enkle løsninger.  

Vår enorme sentraliserte menydatabase består av kvalitetssikrede, næringsgodkjente måltider fra nøye valgte internasjonale produsenter. Dette, kombinert med valgfrie driftsmetoder, tilbyr en fleksibilitet og konsistent kvalitet som overgår kunders behov og krav.

Finn ut mer om BonCulina HER.